Tre företag levererar plattform för revision till RRV

Tre företag levererar plattform för revision till RRV Datavis, Sign On och Microsoft levererar Riksrevisionsverkets (RRV) nya IT-baserade plattform för revision, det s.k. Verktyget. Arbetet som utförs är avancerad dokumenthantering för den årliga revisionen inom Riksrevisionsverket Revisorerna kan med Verktyget ta med sig rätt information ut på fältet och samtidigt vara en del i ett övergripande system. Verktyget innefattar bland annat dokumenthantering, avancerade mallar och elektroniska blanketter, synkronisering av dokument med metadata, publicering på intranät portal. Verktyget är en .Net-lösning som utnyttjar Microsoft .Net Framework, Microsoft Sharepoint Portal Server och Microsoft SQL Server 2000. Produkterna utgör några av hörnstenarna i systemet. Arbetet påbörjades under sen höst 2002 och första etappen togs planenligt i drift för ett antal piloter den 3 februari 2003 Samarbetet mellan bolagen har bidragit till att skapa en väl integrerad lösning, där Sign Ons kunskaper om avancerad mallhantering och elektroniska blanketter, Microsofts helhetssyn på arkitektur och Datavis projektledning och utvecklingskunskaper alla har varit nödvändiga. Frågor kan ställas till: Datavis Leif Boman leif.boman@datavis.se 070-9951000 Sign On Andreas Halvarsson andreas.halvarsson@signon.se 070-5459595 Microsoft Predrag Mitrovic predragm@microsoft.com 070-4522882 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar