Amerikanska patentverket avser bevilja nytt patent för Foxy-5

WntResearch AB meddelar idag att Amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) har meddelat bolaget att man avser att bevilja ett patent för Foxy-5 för behandling av prostatacancer.

VD Nils Brünner kommenterar: "Det är mycket positivt att vi nu kommer att få ett patent i USA som omfattar behandling av prostatacancer med Foxy-5. Det kommer att ge oss möjlighet att verka inom ett område där det finns ett mycket stort medicinskt behov av nya läkemedel. Vi tror att Foxy-5 har möjlighet att möta det medicinska behovet vid behandling av prostatacancer, där idag allt för många män drabbas av dödlig metastaserande sjukdom. I vår nyligen avslutade fas 1-studie med Foxy-5 fick vi de första indikationerna på effekt av Foxy-5 hos patienter med prostatacancer. Det är särskilt glädjande att detta patent kommer på plats eftersom det inte bara kommer att omfatta behandling av prostatacancer, det kommer också att ge WntResearch en förlängd patenttid för Foxy-5.”

För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Om oss

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com