WntResearch presenterar i Stockholm 25 oktober och deltar på BioEurope i november

Vd Henrik Lawaetz presenterar WntResearch 25 oktober kl. 18:00 hos Aktiespararna Stockholm Vasa och Financial Stockholm. Plats: Hotell Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm. Anmälan om deltagande till mötet sker via länk på bolagets hemsida.

http://www.wntresearch.com/investor-media/presentations-and-events.aspx

I november deltar WntResearch på Europas största partnerskapsevent BioEurope i Köln, där möten sker med potentiella partners/licenstagare.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar