Wonderful Times Group delårsrapport Juli - September 2017

Rapportperioden 

Juli - september 2017 (tre månader)

Omsättningen uppgick till 22,8 MSEK (24,5).

EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (2,7).

Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 1,7 MSEK (-0,1). 

Resultat efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (1,0).

Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,42).

Delårsperioden 

Januari - september 2017 (nio månader)

Omsättningen uppgick till 60,5 MSEK (63,2). 

EBITDA uppgick till 4,5 MSEK (3,7).  

Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -0,1 MSEK (-1,8). 

Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-1,0).

Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,43).

VD-kommentar

Kvartalets omsättning har påverkats mycket negativt av den omfattande konflikten i Göteborgs hamn. Detta har för oss blivit extra kännbart då detta inträffar i vår mest kritiska period på året, perioden då vi ska ta emot och leverera ut stora varuvolymer inför julhandeln. Konflikten har inneburit stora leveransförseningar och ökade transportkostnader för omdirigerade varuvolymer. Strejken får omfattande konsekvenser även efter den akuta fasen då kapacitetsbrist uppstår i nästa led i transportkedjan.

Vi kan konstatera att vi lyckats att säkerställa kritiska leveranser samt lyckats att möta stora delar av det omsättningstapp som leveransförseningarna orsakat med ökningar i andra segment. Detta tillsammans med en kostnadseffektiv organisation har möjliggjort ett bibehållet EBITDA i kvartal tre. Sammantaget innebär detta att koncernen för delårsperioden januari till september visar ett EBITDA resultat på 4,5 MSEK att jämföra med 2016 års 3,7 MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgår för delårsperioden till 0,1 MSEK att jämföra med 2016 års -1,1 MSEK.

I vår övergripande produktstrategi ligger att aktivt välja produkter utifrån långsiktigt lekvärde, säkra material och graden av miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring, riskanalyser och urval av leverantörer med dessa frågor i fokus. Vi ser att vår satsning på varumärken med fokus på återvunna och naturliga material och hållbara produktionsmetoder har fått ett mycket positivt mottagande av marknaden. Vi kommer fortsatt att bygga ut denna delen av vår produktportfölj.

I vår övergripande produktstrategi ligger också arbetet med att stärka vårt produktutbud med egna varumärken samt med private label serier. Vi ser att satsningen på dessa varugrupper bidraget positivt till såväl försäljningsutveckling som till marginalbilden.

Marknaden för barn- och babyprodukter har under kort tid genomgått en omfattande förändring, där fackhandel tappar värdeandelar till förmån för framförallt näthandeln. Vi har under 2017 fortsatt lyckats väl med att utveckla och inleda nya samarbeten med tongivande aktörer inom såväl näthandeln som dagligvaruhandeln.

Stockholm den 31 oktober 2017

Sofia Ljungdahl
VD och Koncernchef

Tel. 070-486 99 83
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar