Active Transfer

WSP lanserar Active Transfer En unik lösning för hantering av miljöskulder WSP Environmental, en del av WSP Group plc, lanserar en ny tjänst som hjälper industriföretag och fastighetsägare att för all framtid lösa problem med förorenade områden. Historiska miljöskulder kan belasta ett företags balansräkning avsevärt och allvarligt störa fusioner och överlåtelser av företag och fastigheter. Miljöskulderna försvårar en samhällsriktig exploatering av förorenade industriområden och fastigheter. Med Active Transfer tar WSP civilrättsligt över ansvaret för miljöskulderna för all framtid. WSP hanterar och sanerar förorenade områden. Miljörisker och osäkerheter lyfts därmed bort från transaktionsprocessen. Köpare och säljare slipper osäkerheter för knippade med förändrad lagstiftning, okända föroreningar risken att saneringskostnader spräcker kalkylen. Med Active Transfer görs en beräkning av den faktiska miljöskulden, vilket medför en mer noggrann värdering av de finansiella konsekvenserna än vad som är brukligt. Detta, tillsammans med ett skräddarsytt och kraftfullt försäkringspaket, ger förutsättningar för en kontraktsmässig överlåtelse av skulderna samt finansiell säkerhet på lång sikt. Active Transfer lanseras nu parallellt i Sverige och England efter ett och ett halvt års marknadsanalys, planering och produktutveckling av WSP Environmental och Willis Group Ltd. Willis, marknadens ledande försäkringsmäklare, har lång erfarenhet från USA av att förmedla försäkringspaketen. Ole Paus, chef för affärsområdet WSP Environmental i Sverige, noterar att företagen vanligtvis hanterar miljöskulder i transaktioner genom prisavdrag eller miljögarantier, samt på senare tid med hjälp av särskilda försäkringar. - Sådana åtgärder kan bidra till en lösning, men grundproblemet består; att fastighetsägaren eller företaget har kvar ansvaret för att hantera problemen. Dessutom är garantier och försäkringar oftast förknippade med kraftiga tids- och kostnadsbegränsningar. Active Transfer innebär en betydligt mer omfattande och långtgående lösning, säger Ole Paus. Det unika upplägget av Active Transfer medför flera fördelar, menar Robert Hanson från Willis. - Det förenklar fusioner och överlåtelser, kan öka fastigheters värde, och låter de inblandade företagen fokusera på sina kärnverksamheter. Företagen kan därmed - på ett ansvarsfullt sätt samt till ett fast pris med långsiktig finansiell säkerhet - överlåta sin hantering av föroreningsfrågor till experter på området, sammanfattar Robert Hanson. Frågor beträffande Active Transfer besvaras av: WSP Environmental Willis Global Financial & Executive Risks AB Ole Paus, Affärsområdeschef, Robert Hanson, VD, 08-463 89 00 08-688 6000 Andrew Petsonk, 08-688 60 00 IngaBritt Höök, 08-463 89 00 Elisabeth Munck, 040-699 62 00 WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Med drygt 100 kontor världen över och totalt 4 600 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030319BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030319BIT00960/wkr0002.pdf

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar