Två stora vägprojekteringsuppdrag till WSP Samhällsbyggnad

Två stora vägprojekteringsuppdrag till WSP Samhällsbyggnad Vägverket Region Norr har uppdragit åt WSP att upprätta Arbetsplan och Bygghandling för E4-E12 i Umeå. Det innefattar ombyggnad av befintlig väg till fyrfältighet på en sträcka av ca 6 km, med tre trafikplatser och tre cirkulationsplatser samt breddning av 9 befintliga broar och sju nya broar. I uppdraget ingår även bullerskydd, belysning och elledningar samt omläggning av fjärrvärme-, process- och fjärrkylaledningar. Arbetet kommer att involvera flera av WSPs kontor. Kontraktssumman är på ca 6,0 Mkr. WSP Samhällsbyggnad i Karlstad och Göteborg har fått i uppdrag av Vägverket Region Väst att ta fram bygghandlingar för E6 Värmlandsbro - Skee i Bohuslän. Anläggningskostnad för projektet är ca 530 Mkr. Projektet omfattar ca 7 km väg E6 samt ombyggd av infarten till Strömstad ca 3.5 km. I objektet ingår sju broar varav två längre, 200 respektive 300 meter, en rastplats i känsligt läge med utsikt över Dynekilen och en trafikplats vid Värmlandsbro. Objektet berör riksintressen för både kulturmiljövården, naturvården och geografiska bestämmelser i kap 4 miljöbalken (Friluftslivet), vilket kräver särskilda hänsyn. Kontraktssumman är på ca 7,5 Mkr Ytterligare information kan fås av affärsområdeschefen Eskil Sellgren tel 08-688 6187, e-post: eskil.sellgren@wspgroup.se. WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Med ca 4 600 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ca 1800 medarbetare och bedriver verksamhet inom sju affärsområden; WSP Arkitektur, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar