WSP får omfattande vägprojekt i Serbien

WSP International Sweden AB har tillsammans med det engelska konsultföretaget Scott Wilson och Mostprojekt i Serbien fått ett stort uppdrag omfattande projekt- och byggledning avseende ombyggnaden av M-22 ( E-75), dvs motorvägen från Novi Sad till Belgrad.

Projektet omfattar upprustning av befintliga M-22, till motorvägsstandard, omfattande Beska-bron över floden Donau, samt anslutningsvägar, trafikplatser, parkeringsplatser och utrymme för tullstationer. Dessutom ingår upphandlingsdokument för detaljplanering och entreprenad avseende en ny Beska-Bro. Projektet, som omfattar flera faser, beräknas ta ca 40 månader. Projektet är en samfinansiering av EIB 1), EBRD 2) och GoS 3). Den beräknade kostnaden för hela projektet är 220 miljoner Euro. Beställare av uppdraget är REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE, vilket är den serbiska motsvarigheten till det svenska Vägverket. Uppdraget avseende projekt- och byggledning uppgår till 8,1 miljoner Euro och finansieras av EIB. WSP International Sweden ABs andel av kontraktet är 40%. För ytterligare information kontakta; David Montgomery, VD WSP International Sweden AB, tel 08-688 66 84, 070-322 95 81, e-post: david.montgomery@wspgroup.se. 1) motsv. Europeiska investeringsbanken 2) motsv. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling 3) motsv. Serbiens regering WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad, hus, industri och miljö. Med ca 5000 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ca 1700 medarbetare och bedriver verksamhet inom WSP Arkitektur, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems.

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar