WSP genomför omfattande projektering när Stora Enso bygger ut

WSP genomför omfattande projektering när Stora Enso bygger ut Stora Enso valde WSP Industri för projektering av bygg-, rör i mark, trafik och byggadministration när Kvarnsvedens Bruk byggs ut med ny pappersmaskin. Uppdraget, med en uppskattad investeringskostnad av 450 miljoner euro, erhölls av WSP Industri i hård konkurrens med Europas ledande industrikonsulter. Utbyggnaden är ett av huvuddragen i en omfattande omstruktureringsplan Stora Enso beslutade om i oktober 2002 och som planeras genomföras under åren 2003-2005. Planen är ett led i ett pågående program inom Stora Enso som syftar till att öka konkurrenskraften och samtidigt möta en växande kvalitets- och volymmässig efterfrågan från kunderna. Den nya maskinen får en produktionskapacitet på cirka 400 000 ton högkvalitativt superkalandrerat (SC) papper per år. - Det är ett prestigefyllt och utmanande uppdrag som vi fick i hård konkurrens med Europas ledande industrikonsulter säger Rikard Appelgren, VD för WSP Sverige AB. - Vi har ett förtroligt och långvarigt samarbete med Stora Enso. Det grundas på hög kompetens och erfarenhet av de speciella krav som massa- och pappersindustrins processtekniska utveckling ställer på samspelet mellan påverkan från maskinutrustning och produktion av byggnad. Här gäller det att alla inblandade förstår helheten i byggprocessen för att klara den korta genomförande tiden säger Ulf Erikson, affärsområdeschef för WSP Byggprojektering och ansvarig för WSP Industri. WSP Industri har ett etablerat nätverk av industriprojektörer som representerar alla specialistkompetenser inom affärsområdena WSP Management, WSP Byggprojektering, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems och WSP Environmental. - Nätverket gör att vi kan erbjuda den bästa kompetensen oavsett geografi. Men vi har också en stark lokal förankring genom våra konstruktörer som finns på plats nära bruket i Kvarnsveden säger Lars Jahncke, ansvarig uppdragsledare. Kontaktpersoner Ulf Erikson, WSP Byggprojektering, tel 08-688 62 43 Lars Jahncke, WSP Byggprojektering, tel 0243-213 501 WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Med ca 4 500 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ca 1800 medarbetere och bedriver verksamhet inom sju affärsområden; WSP Arkitektur, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030227BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030227BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar