WSP har erhållit två stora planeringsprojekt i Libyen

WSP International Sweden AB har skrivit avtal med National Consulting Bureau (NCB) i Tripoli för två stora projekt i Libyen.

Det ena projektet, 3rd Generation Planning Project, handlar om region- och stadsplanering av hela västra Libyen, inklusive Tripoli Metropolitan Area, fram till år 2025. Det andra projektet, General Plan for Water Supply, Sewerage and Storm Water Drainage Systems, handlar om att inventera, planera och projektera vattenförsörjnings-, spillvatten- och dagvattenssystem i 12 kommuner i västra Libyen. Projekten, som har en storlek på ca 450 MSEK, kommer att genomföras av NCB och WSP tillsammans under fyra års tid. WSPs del av uppdragen uppskattas till en tredjedel. WSPs konsultinsatser kommer framförallt att handla om projektledning och en lång rad specialistinsatser. Båda projekten innebär också stora utbildningsinsatser och att bygga upp NCBs egen kapacitet. Stora delar av WSP kommer att bli engagerade i dessa projekt, och det nyligen förvärvade Inregia kommer att spela en viktig roll i pla-neringsprojektet. För ytterligare information kontakta; David Montgomery, VD WSP International Sweden AB, tel 08-688 66 84, 070-322 95 81, e-post: david.montgomery@wspgroup.se WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad, hus, industri och miljö. Med ca 5000 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ca 1700 medar-betare och bedriver verksamhet inom WSP Arkitektur, WSP Byggprojektering, WSP Environ-mental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems.

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar