WSP Sverige i affär med Lloyd`s Register Quality Assurance Ltd

WSP Sverige i affär med Lloyd's Register Quality Assurance Ltd Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA) har förvärvat samtliga aktier i det av WSP Sverige helägda dotterbolaget Intégria Certifiering AB. Intégria är ackrediterat att certifiera ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt av personer som arbetar i rollen som miljörevisor, arbetsmiljörevisor eller kvalitetsansvarig enligt PBL. Intégria omsätter ca 15 mkr och har 14 medarbetare. Syftet med samgåendet är att skapa en stark aktör på den svenska marknaden för certifieringstjänster. Lloyd's och Intégria kommer tillsammans att blir det tredje största företaget i Sverige. För WSP Sverige innebär försäljningen av Intégria en renodling mot kärnverksamheten som är kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Kontaktpersoner: VD Intégria AB Thomas Lundberg, 031-26 21 86 alt. 070 625 51 67 Affärsområdeschef WSP Management Mickey Johansson, 031-727 25 67 alt. 070-598 54 74 WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Med ca 4 600 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ca 1800 medarbetare och bedriver verksamhet inom sju affärsområden; WSP Arkitektur, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00600/wkr0002.pdf

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar