Felaktigt pressmeddelande distribuerat

Linköping, Sverige—Det har kommit till XMReality AB (publ) kännedom att Cision felaktigt har distribuerat gammal information som delvis har kommit ut till marknaden. Informationen har publicerats på XMRealitys hemsida, Cisions nyhetsportal Cision News, samt på Avanza/Placera.

Informationen som har skickats ut avser en ett år gammal affär som genomfördes innan bolaget blev publikt. Bolaget lät, vid den tidpunkten, distribuera informationen via MyNewsDesk 2016-06-20, 9.00 CEST.

Förtydligande: Inga nya avtal eller affärsmässiga överenskommelser har tillkommit med denna kund sedan noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, CEO XMReality
Phone: +46 (0)73 356 04 81

E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 31

www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 2017-06-20 kl 12:25

Prenumerera

Dokument & länkar