Xspray Pharma får sina första produktpatent i Japan

Xspray Pharma har fått godkännande för två sökta patent i Japan. Patenten gäller dels komposition, dels metod, avseende produktkandidaten HyNap-Dasa. Det är Xsprays första godkännande på en av de tre strategiska huvudmarknaderna USA, Europa och Japan. Bolaget har pågående ansökningsärenden för motsvarande patent för samtliga tre produktkandidater i USA, Europa och Japan.
     ”Att vi nu får patent beviljade bekräftar att de finns en unik och skyddsvärd innovationshöjd i vår teknologi och i våra produktkandidater,” säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma.  

Xspray Pharma har erhållit godkännande (”patent allowance”) för två sökta patent i Japan avseende produktkandidaten HyNap-Dasa som är tänkt för behandling av vissa cancerformer. Det är de två första patenten som beviljas för bolagets produktkandidater på en viktig och kommersiellt intressant marknad. Beskedet kommer i enlighet med bolagets plan att söka patent för komposition och metod för samtliga tre produktkandidater under utveckling på de tre viktigaste marknaderna, USA, Europa och Japan.

”Vi satsar primärt på att lansera våra produktkandidater på den amerikanska marknaden, men vi vill samtidigt bygga upp en kommersiell beredskap för att dra nytta av möjligheter som kan öppna sig på andra viktiga marknader, främst Japan och Europa. Där fyller vår patentstrategi en viktig funktion,” kommenterar Xsprays vd Per Andersson.

Xspray Pharmas aktier introducerades den 26 september på Nasdaq First North, efter en lyckosamt genomförd nyemission som tillförde bolaget 132 miljoner kronor före emissionskostnader. Planen är nu att använda kapitalet för att utveckla tre produktkandidater och blivande cancerläkemedel baserade på bolagets egenutvecklade teknologi, samt att introducera de första produkterna på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB (publ)
Mobil: +46 (0)706 88 23 48
E-mail: per.andersson@xspray.com

Xspray Pharma i korthet        

Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade samt generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI), för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel utan hinder från sekundära patent. Xsprays mål är att ha tre produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden under perioden 2020-2023, med en första produktlansering senast 2021. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB (publ) handlas på Nasdaq First North Stockholm och Redeye är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan som Xspray Pharma ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg, tid som ovan.

Xspray Pharma AB (publ)
Gunnar Asplunds Allé 326
171 63 Solna

www.xspray.com