DEN EKONOMISKA INFORMATIONEN FRÅN YIT CO

YIT CORPORATION ABP     BÖRSANMÄLAN  2003-12-02 kl 10.05   1 (1)

DEN EKONOMISKA INFORMATIONEN FRÅN YIT CORPORATION ABP ÅR 2004

YIT:s bokslutsbulletin för år 2003 publiceras den 20 februari 2004. Årsberättelsen för år 2003 utkommer på finska vecka 11 (den 8–12 mars 2004)och på svenska och engelska vecka 12 (den 15–19 mars 2004).

YIT Corporation Abp håller sin ordinarie bolagsstämma den 18 mars 2004.

Tre stycken delårsrapporter utges år 2004 enligt följande tidtabell:

Rapporten för januari-mars den 4 maj 2004 Rapporten för januari-juni den 5 augusti 2004 Rapporten för januari-september den 2 november 2004.

YIT CORPORATION ABP

Veikko Myllyperkiö informationsdirektör

Närmare upplysningar ges av: informationsdirektör Veikko Myllyperkiö, telefon +358 20 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

Distribution: Helsingfors Börs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera