DEN EKONOMISKA INFORMATIONEN FRÅN YIT CORPORATION ABP ÅR 2005

BÖRSMEDDELANDE 2004-11-02 kl. 8.05 1 (1)

DEN EKONOMISKA INFORMATIONEN FRÅN YIT CORPORATION ABP ÅR 2005

YIT:s bokslutsbulletin för år 2004 publiceras den 15 februari 2005 kl. 8.00 (finsk tid). Årsberättelsen för år 2004 utkommer på finska vecka 9 (den 28 februari – den 4 mars 2005) och på svenska och engelska vecka 10 (den 7–11 mars 2005).

YIT Corporation Abp håller sin ordinarie bolagsstämma den 16 mars 2005.

Tre stycken delårsrapporter utges år 2005 enligt följande tidtabell (finsk tid):

Rapporten för januari-mars den 4 maj 2005 kl. 8.00 Rapporten för januari-juni den 5 augusti 2005 kl. 8.00 Rapporten för januari-september den 4 november 2005 kl. 8.00.

YIT CORPORATION ABPVeikko Myllyperkiö informationsdirektör

Närmare upplysningar ges av: informationsdirektör Veikko Myllyperkiö, telefon +358 20 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera