FÖRSÄLJNING AV MAKROFLEXBOLAGEN SAMT VAR

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE  2003-07-18 kl. 13.30 1 (1)

FÖRSÄLJNING AV MAKROFLEXBOLAGEN SAMT VARUMÄRKET MAKROFLEX SLUTFÖRDES

YIT sålde med ett köpebrev som undertecknades den 30 juni 2003 alla aktier i det finländska bolaget Makroflex Oy och det estländska bolaget AS Makroflex samt varumärket Makroflex till Henkel-koncernen. En förutsättning för att affären skall träda i kraft var att konkurrensmyndigheterna godkänner köpet.
Konkurrensverket i Finland meddelade den 15 juli 2003 och konkurrensverket i Estland den 16 juli 2003 att de godkänner affären. Affären slutfördes den 18 juli 2003.

Makroflex utvecklar, tillverkar och marknadsför tätningsmaterial (fogmassa) och termiska isoleringselement.

Närmare upplysningar: Divisionschef Mikko Rekola, YIT Byggnads Ab, telefon +358 20 433 2127, mikko.rekola@yit.fi

YIT CORPORATION ABPVeikko Myllyperkiö Informationschef

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera