KONKURRENSVERKET HAR GODKÄNT YIT?S KÖP A

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE 2003-07-28 kl 15.45 1 (1)

KONKURRENSVERKET HAR GODKÄNT YIT’S KÖP AV ABB DESS VERKSAMHET BUILDING SYSTEMS I SVERIGE

YIT Corporation Abp har med ett avtal som undertecknats den 4 juli 2003 av ABB förvärvat dess affärsverksamheter Building Systems, inriktade på fastighetsteknik, fastighets- och industritjänster, i Finland, Sverige, Norge, Danmark, de baltiska länderna och Ryssland. För att affären skulle gå i lås förutsattes det att konkurrensmyndigheterna godkänner den. Konkurrensverket i Sverige har den 23 juli 2003 meddelat att det godkänner företagsköpet. Konkurrensverket i Finland godkände företagsköpet den 18 juli 2003.

YIT CORPORATION ABPVeikko Myllyperkiö informationschef

Närmare upplysningar ges av: VD Juhani Pitkäkoski, YIT Installation Ab, telefon +358 20 433 3738, juhani.pitkakoski@yit.fi Informationschef Veikko Myllyperkiö, YIT Corporation Abp, telefon +358 20 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

Distribution: Helsingforsbörsen, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera