KONKURRENSVERKET HAR GODKÄNT YIT?S KÖP A

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE 2003-07-21 kl 11.00 1(1)

KONKURRENSVERKET HAR GODKÄNT YIT’S KÖP AV ABB DESS VERKSAMHET BUILDING SYSTEMS I FINLAND

YIT Corporation Abp har med ett avtal som undertecknats den 4 juli 2003 av ABB förvärvat dess affärsverksamheter Building Systems, inriktade på fastighetsteknik, fastighets- och industritjänster, i Finland, Sverige, Norge, Danmark, de baltiska länderna och Ryssland. För att affären skulle gå i lås förutsattes det att konkurrensmyndigheterna godkänner den. Konkurrensverket i Finland har den 18 juli 2003 meddelat att det godkänner företagsköpet. "Företagsköpet föranleder eller stärker inte någon sådan dominerande marknadsposition, som i betydlig omfattning hindrar konkurrensen på marknaden i Finland eller på en väsentlig del därav," konstaterar Konkurrensverket i sitt avgörande.

YIT CORPORATION ABPVeikko Myllyperkiö informationschef

Närmare upplysningar ges av: Informationschef Veikko Myllyperkiö, YIT Corporation Abp, telefon +358 20 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

Distribution: Helsingforsbörsen, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera