NOTERINGEN ÅR 2005 AV DE YIT-AKTIER SOM TECKNAS MED STÖD AV DE ÅR 2002 UTGIVNA OPTIONSRÄTTERNA

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE    2004-11-02  kl. 8.10 1 (1)

NOTERINGEN ÅR 2005 AV DE YIT-AKTIER SOM TECKNAS MED STÖD AV DE ÅR 2002 UTGIVNA OPTIONSRÄTTERNA

Aktieteckningen med stöd av de år 2002 av YIT Corporation Abp utfärdade optionsrätterna får år 2005 ske i perioden april - november.

Höjningarna av aktiekapitalet i anledning av aktieteckningarna sker år 2005 enligt planerna med följande tidtabell:

Aktieteckning Anteckning i De nya senast handelsregistret aktierna noteras från 30 april 6 maj 9 maj 15 juni 27 juni 28 juni 12 augusti 19 augusti 22 augusti 30 november 5 december 7 december

Aktierna berättigar till utdelning från teckningsdagen. De övriga rättigheterna träder i kraft när höjningen av aktiekapitalet registrerats i handelsregistret.

Aktieteckningen tas emot på alla bankkontor med förmögenhetsförvaltning inom Nordea Bank Finland Abp.

Bolagsstämman på våren 2002 förordnade om vederlagsfri utdelning av sammanlagt högst 450 000 C-optioner och sammanlagt högst 950 000 D-optioner.

Teckningstiden infaller varje år i april-november så att teckningen med stöd av C-optionerna inleds den 1 april 2004 och med D-optionerna den 1 april 2005. För vardera optionskategorin utgår teckningstiden den 30 november 2006. Varje optionsrätt ger sin innehavare rätt att teckna två aktier i YIT Corporation Abp (YTY1V) med det nominella värdet en euro per aktie.

Teckningspriset för en aktie som tecknas med stöd av C-optionerna är 6,545 euro. Teckningspriset för en aktie som tecknas med stöd av D-optionerna kommer att bekräftas innan teckningsperioderna inleds.

YIT Corporation Abp

Veikko Myllyperkiö informationschef

För närmare uppgifter kontakta: Finansdirektör Jaakko Mäkynen, tfn +358 20 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi Administrativ chef Marja Salo, tfn +358 20 433 2470, marja.salo@yit.fi

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera