TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV A

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE 2003-12-02 kl 10.00

TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV A- OCH B-OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 1998

Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av A-optionsrätterna från år 1998 under perioden den 28 oktober - den 28 november 2003 är 46.750 st. Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av B- optionsrätterna under perioden är 73.429 st. Enligt stipulationerna i optionsprogrammet kunde aktierna tecknas med stöd av A- och B-optionsrätterna så att den sista teckningsdagen var den 28 november 2003.

Den höjning av aktiekapitalet som sker till följd av de nämnda aktieteckningarna, 240.358 euro, skall enligt planerna införas i handelsregistret den 4 december 2003.

YIT CORPORATION ABPVeikko Myllyperkiö Informationschef

Närmare upplysningar: Finansdirektör Jaakko Mäkynen, telefon +358 20 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi Administrativ chef Marja Salo, telefon +358 20 433 2470, marja.salo@yit.fi

Distribution: Helsingfors Börs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera