TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV C

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE 2004-08-17  kl. 10.30  1 (1)

TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV C-OPTIONERNA FRÅN ÅR 2002 FRÅN 28 JUNI TILL 13 AUGUST 2004

Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av C-optionsrätterna från år 2002 under perioden efter den senaste handelsregisteranmälan den 28 juni 2004 och senast den 13 august 2004 är 18.780 st.

Varje C-option berättigar sin innehavare att teckna två aktier i YIT Corporation Abp till det nominella värdet en euro.
Teckningspriset är 6,545 euro per aktie.

Den höjning av aktiekapitalet som sker till följd av de nämnda aktieteckningarna, 18.780 euro, skall enligt planerna införas i handelsregistret den 23 august 2004.

YIT CORPORATION ABPJaakko Mäkynen Finansdirektör

Närmare upplysningar: Finansdirektör Jaakko Mäkynen, telefon +358 20 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi Administrativ chef Marja Salo, telefon +358 20 433 2470, marja.salo@yit.fi

Distribution: Helsingfors Börs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera