TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV C-OPTIONERNA FRÅN ÅR 2002

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE 2004-12-01  kl. 14.00 1 (1)

TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV C-OPTIONERNA FRÅN ÅR 2002 FRÅN 23 AUGUSTI TILL 30 NOVEMBER 2004

Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av C-optionsrätterna från år 2002 under perioden efter den senaste handelsregisteranmälan den 23 augusti 2004 och senast den 30 november 2004 är 114.134 st.

Varje C-option berättigar sin innehavare att teckna två aktier i YIT Corporation Abp till det nominella värdet en euro.
Teckningspriset är 6,545 euro per aktie.

Den höjning av aktiekapitalet som sker till följd av de nämnda aktieteckningarna, 114.134 euro, skall enligt planerna införas i handelsregistret den 9 december 2004.

YIT CORPORATION ABPJaakko Mäkynen Finansdirektör

Närmare upplysningar: Finansdirektör Jaakko Mäkynen, telefon +358 20 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi Administrativ chef Marja Salo, telefon +358 20 433 2470, marja.salo@yit.fi

Distribution: Helsingfors Börs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera