TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV O

YIT CORPORATION ABP BÖRSMEDDELANDE 2003-12-04 kl 09.30  1 (1)

TECKNINGEN AV AKTIER I YIT MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 1998 GÅTT UT

Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av A-optionsrätterna från år 1998 under perioden efter senaste handelsregisteranmälan den 31 oktober 2003 och senast den 28 november 2003 är 46.750 st. Antalet YIT-aktier som tecknats med stöd av B-optionsrätterna under perioden är 73.429 st. Enligt stipulationerna i optionsprogrammet kunde aktierna tecknas med stöd av A- och B-optionsrätterna så att den sista teckningsdagen var den 28 november 2003.

Den höjning av aktiekapitalet som skett till följd av de ovan nämnda aktieteckningarna, totalt 240.358 euro, har antecknats i handelsregistret den 4 december 2003. Efter höjningen är YITs aktiekapital 61.046.750 euro och det totala antalet aktier är 30.523.375 st. Det nominella värdet per aktie är 2 euro.

De nya aktierna ger sina ägare fullständiga rättigheter som aktieägare i bolaget från registreringsdagen den 4 december 2003 och aktierna upptas till fri handel på Helsingfors Börs parallellt med de äldre aktierna. Avsikten är att handeln med de nya aktierna skall inledas den 5 december 2003.

Av A-optionsrätterna hade under teckningsperioden från den 20 mars 2001 till den 28 november 2003 totalt 574.880 stycken använts för aktieteckning. Totalt 600.000 stycken optionsrätter hade utdelats.
De utestående 25.120 stycken A-optionsrätter är värdelösa. Av B- optionsrätterna hade totalt 564.810 stycken använts till aktieteckning under teckningsperioden från den 15 oktober 2002 till den 28 november 2003. Totalt 600.000 stycken optionsrätter hade utdelats. De utestående 35.190 stycken B-optionsrätter är värdelösa.

YIT CORPORATION ABP

Veikko Myllyperkiö Informationschef

Närmare upplysningar: Finansdirektör Jaakko Mäkynen, telefon +358 20 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi Administrativ chef Marja Salo, telefon +358 20 433 2470, marja.salo@yit.fi

Distribution: Helsingfors Börs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera