YIT ANSÖKER OM MINSKNING AV BÖRSPARTIETS

                                
YIT CORPORATION ABP   BÖRSMEDDELANDE 30 OKTOBER 2003 kl. 8.10 1 (1)

YIT ANSÖKER OM MINSKNING AV BÖRSPARTIETS STORLEK FRÅN 200 TILL 50 AKTIER

Styrelsen för YIT Corporation Abp har beslutat att hos Helsingfors Fondbörs ansöka om en minskning av börspartiets storlek för YIT- aktien från 200 till 50 aktier. I en jämförelse mellan de börspartier som slagits fast för de börsnoterade aktierna framstår YIT-aktiens parti som dyrt. Räknat enligt avslutskursen den 27 oktober 2003 kostar det nuvarande börspartiet för aktier i YIT 5 180 euro.

YIT har ställt upp som mål att göra bolagets aktier intressantare bland privatpersoner och inhemska mindre investerare. Det leder till att bolaget blir bättre känt och att antalet aktieägare med små aktieposter ökar. En minskning av börspartiets storlek ökar mindre placerades möjligheter att investera i YIT-aktier. Om antalet mindre aktieägare ökar får bolaget mångsidigare ägarstruktur och aktiernas likviditet förbättras.

YIT CORPORATION ABPVeikko Myllyperkiö informationschef

För närmare upplysningar kontakta: Vice VD Esko Mäkelä, tfn +358 20 433 2258, esko.makela@yit.fi Chefen för placerarrelationer Petra Thorén, tfn +358 20 433 2635, petra.thoren@yit.fi

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera