YIT bygger bostadshus i staden Moskva

YIT bygger bostadshus i staden Moskva

 YIT har undertecknat ett investeringsavtal gällande en tomt i stadsdelen Mozhajskoje i västra Moskva. YIT:s strategi är att utvidga bostadsproduktionen i Ryssland och de baltiska länderna, och byggandet av ca 3600 bostäder i dessa områden inleddes år 2004. Verksamheten i S:t Petersburg och Moskvas omnejd har varit omfattande, antalet bostäder under byggnad var cirka 3500 stycken år  2004. I och med avtalet inleder YIT bostadsproduktion också i staden Moskva.

Staden Moskva har den största bostadsmarknaden i Ryssland.
Investeringsavtalet gäller en tomt, på vilken ett 17 våningar högt bostadshus byggs som grynderentreprenad. Husets totala bostadsyta är 6000 m2 och antalet lägenheter 60. Dessutom skall huset inrymma kontorslokaler om 741 m2. På gården byggs en lek- och idrottsplats för barn, ett rekreationsområde och parkeringsplatser för gäster.
Tomtens areal är 0,64 ha. Projektet genomförs av YIT:s dotterbolag ZAO YIT Ramenje och arbetet inleds hösten 2005.

Ytterligare information: Direktör för divisionen Timo Lehmus, YIT Byggnads Ab, telefon +358 20 433 2474

YIT CORPORATION ABP

Veikko Myllyperkiö Informationschef

Prenumerera