YIT BYGGER ETT LOGISTIKCENTRUM VÄRT 50 MILJONER EURO I VANDA

YIT BYGGER ETT LOGISTIKCENTRUM VÄRT 50 MILJONER EURO I VANDA

YIT Byggnads Ab, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola har den 22 december 2004 undertecknat ett avtal värt omkring 50 miljoner euro, om byggandet av ett logistikcentrum i anslutning till Helsingfors-Vanda flygplatsområde i Vanda.

YIT går med i projektet som utvecklare och grynder och ansvarar för projektplaneringen, projektstyrningen och själva byggandet.
Byggarbetena inleds i januari 2005 och centret skall enligt planerna vara färdigt under det andra kvartalet år 2006.

Byggnadernas sammanräknade våningsyta blir drygt 40 000 vånings- m2. YIT bygger utöver själva byggnaderna även utomhusområdena och tillfartsvägarna.

YIT CORPORATION ABPVeikko Myllyperkiö informationschef

Närmare upplysningar: Enhetschef Seppo Martikainen, Fastighetsaffärer och projektutveckling,YIT Byggnads Ab, tfn +358 20 433 2905, seppo.martikainen@yit.fi Enhetschef Hannu Lokka, Fastighetsservice Nyland och Egentliga Tavastland, YIT Byggnads Ab, tfn +358 20 433 2552, hannu.lokka@yit.fi Vice VD Esko Mäkelä, YIT Corporation Abp, tfn +358 20 433 2258, esko.makela@yit.fi Chef för investerarrelationer Petra Thorén, tfn +358 20 433 2635, petra.thoren@yit.fiDistribution: Helsingfors Börs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera