YIT TAGIT HEM STOR ORDER PÅ MEKANISKA IN

YIT CORPORATION ABP  MEDDELANDE  2004-08-20  kl. 15.15  1 (1)

YIT TAGIT HEM STOR ORDER PÅ MEKANISKA INSTALLATIONER FÖR FORTUM OIL OY:S DIESELPROJEKT

YIT har utsetts till entreprenör för de mekaniska installationerna för det stora Dieselprojektet som Fortum Oil driver vid sitt raffinaderi i Borgå. Den helhet som omfattas av det nya kontraktet hör till de största uppdragen någonsin för YIT Industria, det bolag i YIT-koncernen som erbjuder industriinvesteringstjänster.

Till uppdraget hör rörledningar och apparatur till enheterna för tung olja och väte samt leveranser av stålkonstruktioner. Med stöd av redan tidigare ingångna avtal skall YIT också leverera de underjordiska rörledningarna för produktionslinjen; dessa arbeten pågår redan. Omfattningen av YIT:s uppdrag är totalt cirka 400 årsverken och antalet YIT-anställda på byggplatsen blir omkring 300. Hela leveransen skall vara klar under förra hälften av år 2006.

Inalles ingår i leveransen omkring 200 kilometer processrör, de största med diametern 1 200 mm, vidare över 3 000 ton stålkonstruktioner och montering av omkring 550 processanläggningar. Den tyngsta anläggningen som monteras väger 360 ton. Högtrycksrörens väggtjocklek kan vara upp till 90 millimeter. I svetsningen av sådana rör används ytterst avancerad teknologi, som baseras på metoden med varmtråd i smal spalt. YIT har tagit fram denna metod i samarbete med TEKES, Villmanstrands tekniska högskola och VTT.

Fortum Oil:s Dieselprojekt är ett projekt för modernisering av Borgåraffinaderiet, värt omkring 500 miljoner euro. Som en del av Dieselprojektet förses raffinaderiet med en ny produktionslinje där det ingår en enhet för krackning av tunga oljefraktioner och en enhet för framställning av vätgas. När projektet är slutfört kommer raffinaderiet att kunna producera mer miljövänligt trafikbränsle än tidigare. Redan tidigare har YIT haft hand om områdesbyggandet på platsen, i ett projekt som inleddes i oktober 2003.

YIT CORPORATION ABP

Veikko Myllyperkiö Informationschef

För närmare information kontakta: Vice verkställande direktör Jukka Pitkänen, YIT Industria Ab, tfn +358 20 433 3528, jukka.pitkanen@yit.fi Informationschef Veikko Myllyperkiö, tfn +358 20 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

Distribution: Helsingfors Fondbörs, viktigare media, www.yit.fi

Prenumerera