Unik energieffektiv ZIP-Bomodul lanseras på Nordbygg-permanent uttryck med mobila möjligheter

Zenergy AB utvecklar just nu en unik ZIP-Bomodul som ska visas på Nordbygg 2016. ZIP-Bomodulen är mycket energieffektiv och liknar en permanent bostad i sitt uttryck men har mobila möjligheter. Bomodulen klarar så högt ställda brandsäkerhetskrav som EI60.

Sedan en tid tillbaka har Zenergy AB tillsammans med en arkitekt-, produktdesign- och kommunikationsbyrån Yellon arbetat med en helt ny form av ZIP-Bomodul som ska presenteras på Nordbygg i april 2016. Mässans besökare kommer att kunna gå husesyn i en bruksfärdig ZIP-Bomodul för studenter som håller högsta standard i kvalitet och design.
-Vår vision har varit att skapa energieffektiva bomoduler som är mobila men ger känslan av ett permanent boende, med en tilltalande fasadlösning och inredning, säger Olle Magnusson, VD Zenergy System.

Den nya ZIP-Bomodulen är konstruerad av det moderna byggelementet Zenergy ZIP-Element som kan användas som väggelement såväl som tak- och golvbjälklag. Materialet och konstruktionen ger väggar utan köldbryggor och med hög bärighet vilket ger produktionseffektiva boendemoduler med lång livslängd och låg energiförbrukning. De tunna väggarna ger större boyta samtidigt som U-värdet är mycket lågt. Energiförbrukningen kan bli så låg som 32-45 kWh/m2 per år, beroende på klimat.
-Efterfrågan av nya bostäder är stor och lär öka framöver. Fler bostäder behöver byggas snabbt, men samtidigt är det viktigt att uppfylla de högt ställda kraven på energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Och sist men inte minst behöver det förstås vara attraktiva bostäder för moderna människor, säger VD Olle Magnusson.

Zenergy Systems ZIP-Bomoduler fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, förskolor och äldreboende. Genom stor flexibilitet och möjlighet att bygga stor volym på kort tid kan de även lösa akut brist på tillfälliga boenden för t ex studenter eller nyanlända. Modulerna kan byggas i olika storlekar och dessutom är de dockningsbara upp till fyra våningar.

För ytterligare information, kontakta VD Olle Magnusson,
olle.magnusson@zenergysystem.se,0707 61 81 33

www.zenergysystem.se

Prenumerera

Dokument & länkar