Zenergy AB i samarbete med Erlandsson Bygg AB vid entreprenadarbeten av etableringar med Zenergy ZIP-Bostäder, kontor och skolor i Sverige.

Samarbetet börjar med att Erlandsson Bygg utför entreprenadarbetet vid etableringen av 89 Zenergy ZIP-Bostäder och 3 tvättstugor som Wallenstam Fastigheter AB köpt av Zenergy. Leveranserna av bostäderna i modulär arkitektur påbörjas under november 2017 för att stå färdiga för slutbesiktning under februari 2018.

När fastighetsbolaget Wallenstam AB undersökte möjligheten att kostnadseffektivt erbjuda Mölndals Stad bostäder med modulär arkitektur liksom bostäder för egen förvaltning valde Wallenstam att köpa bostäderna av Zenergy innefattande etableringen av dessa bostäder av typ Zenergy ZIP-Bostäder med modulär arkitektur. Produktionen av bostäderna pågår med full intensitet i fabriken som ligger i Skillingaryd. Bostäderna består av såväl enrummare som tvårummare och är fördelade på 5 husgrupper. 

Zenergy har utvecklat smarta och högkvalitativa fullt tillgänglighetsanpassade bostäder tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer och designers. Byggnaderna Zenergy uppför är energieffektiva och brandsäkra. Zenergy bygger industriellt i modulär arkitektur, allt färdigställs direkt i fabrik.

I Göteborg är Wallenstam en av stadens större fastighetsaktörer. Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Erlandssonkoncernen omfattar en entreprenadverksamhet med en total löpande omsättning på cirka 6,5 miljarder kronor. Koncernens huvudkontor ligger i Kungsbacka söder om Göteborg.

Affärsidén är att verka inom ett begränsat antal affärsområden genom gedigen kompetens och erfarenhet.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33 , olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionellt fuktsäkert, brandsäkert och formstabilt. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Element uppnås EU’s stränga brandskyddskrav och energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar