ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

STARKT KVARTAL AV ZINZINO MED STABIL TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET.

Investeringar i digitala plattformar, nya e-handelslösningar och säljverktyg har under det senaste kvartalet börjat ge positiva effekter på bruttovinsten som ökat 25% jämfört med samma period förra året. De nordiska länderna står fortsatt för över 70% av omsättningen men även Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien och Rumänien och Ungern har ökat starkt under kvartalet. Förutom satsning på IT och nya säljverktyg har även ett nytt lager etablerats i centrala Europa för att effektivisera och öka tillväxttakten under resterande delen av året.

”Årets andra kvartal blev sammantaget positivt och i linje med våra målsättningar. En tillväxt på 5 % var lite lägre än förväntat, men vägdes upp av att lönsamheten ökade starkt med 25% jämfört med fjolåret. Vi har stora förväntningar om att försäljningstillväxten skall bli högre under nästa halvår” skriver Dag Bergheim Pettersen, CEO, i sin kommentar till rapporten.
 
APRIL-JUNI

 • Totala intäkter ökade med 5% till 144,3 (137,3) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 25% och uppgick till 46,4 (37,2) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen ökade med 5,0 procentenheter till 32,1% (27,1%)
 • EBITDA ökade med 244% och uppgick till 5,5 (1,6) MSEK
 • EBITDA-marginalen ökade med 2,6 procentenheter till 3,8% (1,2%)
 • Samarbete inlett med amerikanska Naxum gällande marknadsföring i social media
 • Lager i Frankrike bidrar till positiv försäljningsutveckling i Centraleuropa

JANUARI-JUNI

 • Totala intäkter ökade med 6% till 281,9 (265,5) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 22% och uppgick till 93,0 (76,2) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen ökade med 4,3 procentenheter till 33,0% (28,7%)
 • EBITDA ökade med 90% och uppgick till 13,9 (7,3) MSEK
 • EBITDA-marginalen ökade med 2,1 procentenheter till 4,9% (2,8%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 (15,3) MSEK
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 42,9 (26,6) MSEK

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700
www.zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 30 augusti 2018.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te.Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.