ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGS-RAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

Report this content

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER TREDJE KVARTALET; INTÄKTERNA ÖKADE MED 16 % MOT FÖREGÅENDE ÅR.

Zinzinos totala intäkter för tredje kvartalet 2018 uppgick till 139,2 (120,1) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 16% i jämförelse med motsvarande period 2017.

Ackumulerat för januari - september 2018 uppgick de totala intäkterna till 421,1 (385,6) MSEK vilket mot-svarade en ökning på 9% jämfört med motsvarande period föregående år.

”Vi ser en stark försäljningstillväxt på många marknader, drivet av våra engagerade distributörer och det digitala skifte vi genomför”, avslutar Dag Bergheim Petersen, CEO Zinzino.


För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.com 

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12 

Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag  

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 11 oktober 2018.


Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar