Zmarta Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ)

Detta dokument är inte ett pressmeddelande avseende erbjudandet till aktieägarna i Insplanet AB (publ). Ett sådant pressmeddelande, innehållande information om erbjudandet och dess villkor, har offentliggjorts och finns tillgängligt här

Detta dokument är endast för allmän information och utgör inte ett erbjudande, eller del av ett erbjudande, att köpa, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att deltaga i något erbjudande avseende aktier i Insplanet. Investerare kan acceptera det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktierna i Insplanet endast baserat på den information som tillhandahålls i en erbjudandehandling när sådan finns tillgänglig.    

Detta dokument får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta dokument eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Zmarta Group har, genom Ceratiidae III AB, lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ), om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet till ett pris om 13,00 kronor kontant per aktie. Budet motsvarar en premie om cirka 20 procent jämfört med stängningskursen den 30 augusti 2018 och cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna. Budet rekommenderas enhälligt av den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet.


Zmarta Group är en ledande digital aktör inom jämförelse av privatekonomiska tjänster i Norden, med fokus på privatlån, bolån, elavtal och försäkringar. Insplanet har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Tillsammans skulle Zmarta och Insplanet bli en marknadsledande digital jämförelsetjänst för privatekonomiska tjänster i Sverige.

”Zmarta ser ett förvärv av Insplanet som en perfekt match. Zmarta och Insplanet kompletterar varandra väl och vi är väldigt glada över att även ledning och huvudägare i Insplanet ser denna gemensamma möjlighet. Insplanets starka marknadsposition, spännande produkterbjudande och erfarna ledning ger en solid plattform för fortsatt expansion. Genom förvärvet av Insplanet så tar vi ett stort steg för att göra Zmarta till norra Europas främsta och bredaste digitala jämförelsetjänst för privatekonomi”, säger Björn Lander, VD på Zmarta Group.

Det totala värdet av Zmarta Groups erbjudande är cirka 176 miljoner kronor. Budet motsvarar en premie om cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 10,80 kronor för Insplanet-aktien den 30 augusti 2018 och cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 9,98 kronor under de senaste 30 handelsdagarna.

Förvärvet av Insplanet ger möjlighet till stora synergier. Zmartas ambition är att utnyttja den expertis som finns i båda bolagen för att kunna erbjuda marknadens bästa produkter och tjänster. Vi kan som ägare bidra till att ytterligare förbättra Insplanets erbjudande, verksamhet och marknadsposition. Tillsammans skulle företagen dessutom ha en stark grund för att ytterligare expandera försäkringsverksamheten och växa i Finland och Norge”, fortsätter Björn Lander.

Den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Fyra av Insplanets största aktieägare, som tillsammans innehar cirka 80,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Lander, CEO
Zmarta Group

+46 736 73 18 99

bjorn.lander@zmartagroup.com

Om Insplanet

Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt i Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Insplanets certified adviser.

Om Zmarta Group
Zmarta Group erbjuder konsumenttjänster inom bank, försäkring och elavtal. I företagsgruppen ingår bland annat Zmarta, Elskling, Freedom Finance och Centum. Företaget grundades 1999 och har 200 anställda med kontor i Stockholm, Ängelholm, Helsingfors, Oslo och Hamburg. Zmarta Group ägs av medieföretaget Bauer Media Group.

Läs mer på www.zmartagroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar