Delårsrapport för januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport för januari - september 2002 * Nya TV-produktionsorder på ca 35 MSEK klara senaste veckan, bl a ett stort avtal med TV 3 för omgående produktion i Sverige och Norge. * Omsättningen för det tredje kvartalet var 67.7 MSEK ( 54.3 MSEK). En ökning med 26% jämfört med samma kvartal 2001. * Omsättningen för perioden uppgick till 157.7 MSEK (190.4 MSEK). * Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för tredje kvartalet till 1.7 MSEK ( - 9.2 MSEK) och för niomånadersperioden till - 11.0 MSEK ( - 12.2 MSEK). * Resultatet efter avskrivningar, finansiella kostnader och skatt var för hela perioden - 35.8 MSEK ( - 28.5 MSEK). Resultatet är belastat med nedskrivningar och engångskostnader på ca 13 MSEK. * Svenska och norska TV-produktionsverksamheten visar positivt rörelseresultat i tredje kvartalet. 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån juli- juli- jan- jan- Helår sept sept sept sept MSEK 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 67.7 54.3 157.7 190.4 231.1 EBITDA* 1.7 -9.2 -11.0 -12.2 -27.4 Rörelseresultat -3.2 -13.1 -30.8 -27.0 -47.0 Resultat efter finansiella poster -4.6 -14.0 -35.8 -28.5 -47.7 * Rörelseresultat före ned- och avskrivningar Koncernbeskrivning MTV Produktions kärnverksamhet är TV-produktion. MTV Produktion utvecklar, producerar och säljer TV-program i de skandinaviska länderna samt Polen. MTV International säljer koncernens program och rättigheter på den internationella marknaden och har kunder i över 35 länder. I MTV Piece ligger koncernens uppdrag inom evenemang och kommunikation. Studior och inspelningsteknik ligger i bolagen TV & Filmsupport. I tillägg äger MTV Produktion en skola för högre TV-utbildning, IHTV, till 66 procent, och 51 procent av GöteborgsDramat, som producerar långfilm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar