Halvårsrapport januari - juni 2004

Halvårsrapport januari - juni 2004 - Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 67,6 MSEK (58,8), en ökning med 15 % jämfört med samma period föregående år eller en ökning med 20 % om man undantar det nu sålda TV & FilmSupports omsättning föregående år. - Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för kvartal 2 uppgick till 7,8 MSEK (- 6,0), en resultatförbättring på 13,8 MSEK eller 6,8 MSEK rensat för engångskostnader 2003. EBITDA för halvåret på 17,6 MSEK ger en marginal på 11,3 %. - Rörelseresultat, EBIT, för kvartal 2 uppgick till 4,8 MSEK (-11,2), en resultatförbättring på 16 MSEK eller 9 MSEK rensat för engångskostnader. - Kvartalets nettoresultatet uppgick till 4,8 MSEK (-11,8), en resultatförbättring på 16,6 MSEK eller 9,6 MSEK rensat för engångskostnader. - Nettoresultat per aktie för första halvåret uppgick till 1,04 SEK (-1,33). - Nya order för ca 30 MSEK har ingåtts under sommaren utöver den nyförsäljning som har rapporterats den 21 juni om ca 45 MSEK. - MTV Produktion och Nordens fjärde största produktionsbolag Jarowskij i principöverenskommelse om bildandet av starkt växande och lönsam koncern. (Se mer information nedan samt i separat pressmeddelande). För ytterligare information kontakta: Patrick Svensk Susanna Laursen VD Ekonomichef 08 - 527 27 000 031 - 721 21 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar