MTV Produktion AB (publ) och Jarowskij i principöverenskommelse om bildandet av starkt växande och lönsam koncern

MTV Produktion AB (publ) och Jarowskij i principöverenskommelse om bildandet av starkt växande och lönsam koncern MTV Produktion AB (publ), "MTV Mastiff", och produktionsbolaget Jarowskij går samman och bildar en ledande koncern i Norden som nästa år beräknas omsätta över en halv miljard kronor och uppvisa god lönsamhet. Affären genomförs genom en apportemission där Jarowskijs ägare erhåller aktier motsvarande ca 32 % av MTV Produktion efter nyemissionen som betalning för Jarowskij, samt en revers om 14 MSEK. Principöverenskommelsen innebär att MTV Produktion förvärvar samtliga utestående aktier i den rörelsedrivande koncernen Jarowskij Enterprises av de två ägarna Jarowskij Holding och Amplico. MTV Produktion genomför en riktad apportemission på 4 733 155 aktier till ett värde av ca 71 MSEK samt en revers till Amplico på 14 MSEK. Efter emissionen kommer Jarowskij Holding att äga 27,7 % och Amplico ca 4,5 % av MTV Produktion. Affären och emissionen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i MTV Produktion. Affären är logisk då bägge bolagen tillhör "topp-fyra" i Norden, är oberoende och har tydliga tillväxtplaner internationellt. MTV Mastiff och Jarowskij kompletterar varandra på ett bra sätt, bland annat genom att Jarowskij är marknadsledande i Norden på tv-produktion inom drama och humor, samt att man har en mycket stark position i Sverige och i Finland, samtidigt som MTV Mastiff är ledande i Norge och Danmark på faktabaserad underhållning och journalistik respektive egenutvecklad stor underhållning. MTV Mastiff har avslutningsvis en stabil bas i Sverige inom "reality" och underhållning samtidigt som koncernens internationella distributionsbolag MTV Mastiff International är under stark utveckling. "Både MTV Mastiff och Jarowskij har visat stor styrka under de svåra åren för branschen och är idag två bolag i stark medvind med tydliga tillväxtstrategier som kompletterar varandra och kommer att kunna uppvisa synergier men framförallt marknadsvinster samtidigt som vi sänker rörelserisken ytterligare", säger Conny Karlsson, Styrelseordförande i MTV Produktion. Genom att ingå i samma koncern kommer synergier på 10 - 15 MSEK per år att kunna tas fram, med engångskostnader på ungefär motsvarande belopp. MTV Mastiff, Jarowskij samt Jarowskij-bolaget Kajak, som också kommer att ingå i koncernen, kommer att operera under sina nuvarande varumärken. "Vi har i samband med Mastiff-affären svart på vitt kunnat visa att vi kan hantera stora företagsaffärer med allt vad det innebär av kulturskillnader, kostnadsbesparingar och korsbefruktning, och det här är en drömaffär", kommenterar MTV Produktions VD, Patrick Svensk som får fortsatt förtroende som VD för moderbolaget och koncernchef för helheten. Jarowskij grundades i slutet av 80-talet av Rolf Sohlman och när TV4:s dåvarande underhållningschef Jan Zachrisson kom in i bolaget satte utvecklingen inom TV stor fart. Man har sedan dess tillhört de fyra största produktionsbolagen i Norden och omsatte 2003, 208 MSEK och hade ett rörelseresultat före avskrivningar på 15 MSEK. För tillfället går TV-fabriken för högtryck och producerar bland annat Riket, Wild Kids, Fortet, 45 minuter, Når lynet slår ned, Käenspesä, Lyst-Bolig och Medicinmannen. Bland övriga Jarowskij-produktioner kan nämnas c/o Segemyhr, Fråga Olle, Roomservice, Parlamentet, Rikospolisi Maria Kallio, Who Want´s to be a Millionaire och Hotellet. Jarowskij Suomi är Finlands största oberoende produktionsbolag och ledande när det gäller högkvalitativ drama. Jarowskij hade vid halvårsskiftet 27 fast anställda. "Vi ser affären som början på nästa steg för Jarowskij. Vi har byggt upp en solid bas i Sverige och Finland med ett antal starka format, kombinerat med en mer filialbaserad verksamhet i övriga Skandinavien, och i den nya strukturen blir vi en komplett koncern." säger Helena Skåntorp, koncernchef Jarowskij. "Samgåendet med MTV Mastiff skapar än mer möjligheter och resurser att fortsätta den fokusering på att skapa bra innehåll genom duktiga kreatörer som alltid varit vår ledstjärna." avslutar Jan "Zacke" Zachrisson. MTV Mastiff-koncernen rapporterar i en separat kommuniké idag om en ökad omsättning till 155,5 MSEK (124,1) och ett ökat rörelseresultat före avskrivningar till 17,6 MSEK (1,2) för årets sex första månader. År 2003 omsatte MTV Mastiff-koncernen 265 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar på 17,1 MSEK (inklusive engångskostnader på 7 MSEK). MTV Mastiff producerar för närvarande bland annat Paradise Hotel, Så Ska Det Låta, Bachelorette, Aktuelt, Homsepatruljen, TV2 Hjelper Dig, Hit med Sangen, Barn för Nybörjare och Shooting Stars. Bland övriga MTV Mastiff-produktioner kan nämnas Klassfesten, Vänner för Livet, Feng Shui, Miljonären, Gladiatorerna, Combo, Blåsningen och Oslo-TV. MTV Mastiff International respresenterar inte enbart den egna katalogen utan också format och clips från bland annat Nordisk Film och TV, Broadcasters och DR. MTV Mastiff hade vid halvårsskiftet 49 fast anställda. Stockholm 19 augusti 2004 Patrick Svensk VD, MTV Produktion För mer information kontakta gärna: Patrick Svensk Susanna Laursen Helena Skåntorp Jan Zachrisson 0708 - 66 07 30 0704 - 31 21 10 0708 - 18 39 07 0708 - 70 43 00 MTV PRODUKTION AB (Publ), KUNGSGATAN 84, 112 27 STOCKHOLM, HEMSIDA: www.mtv.se TEL (46) 8 527 270 00, FAX (46) 8 527 270 01 STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM, ORGANISATIONSNR: 556333-4662 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20100/wkr0001.pdf

Dokument & länkar