MTV Produktion är nu Zodiak Television

Vid extra bolagsstämman den 2 december beslutades enligt styrelsens förslag om att ändra bolagets firmanamn i bolagsordningen. Från och med nu är firmanamnet Zodiak Television AB.

Tanken bakom det nya namnet är stjärnhimlen där många olika konstellationer med egna namn och egenarter ryms. Zodiak Televisions internationella försäljningsbolag MTV Mastiff International kommer att byta namn till Zodiak Television World och kommer fortsätta att sälja koncernens och andra bolags rättigheter och format på den internationella marknaden. Namnbytet kommer att ändras på börsen så fort som möjligt.