Information om exitprocessen i Zound Industries International AB

Report this content

Som meddelades den 26 februari 2019 har styrelsen för Zound Industries International AB ("Bolaget") inlett en exitprocess av Zound Industries. Exitprocessen stöds av aktieägare som tillsammans innehar en majoritet av aktierna, inkluderande Zenith Venture Capital, Varenne, Telia Company och TIME Investors SAS (”Huvudägarna”).

Den 18 april 2019 meddelades att huvudägarna erhållit stöd för processen från aktieägare som, tillsammans med Marshall Amplification, innehade mer än 90 procent av aktierna i Zound Industries.

För att maximera aktieägarvärdet för alla aktieägare i Bolaget har huvudägarna beslutat att förlänga processen till den 30 juni 2020.

Därför avser huvudägarna att be aktieägarna om förlängning av den befintliga fullmakten till den 30 juni 2020. Ytterligare information och relevanta instruktioner om förlängningen av fullmakten kommer att meddelas senast i slutet av november 2019. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i nuläget i väntan på ytterligare instruktioner.

Ytterligare information

För ytterligare information om processen, vänligen besök: https://investors.zoundindustries.com/sv/aktieagarinformation
eller kontakta:

Patrik Linzenbold, IR-chef
patrik.linzenbold@zoundindustries.com
Tel: 0708 25 26 30

Om Zound Industries International AB
Zound Industries designar och utvecklar högtalare och hörlurar under varumärkena adidas, Marshall och Urbanears. Med ett tydligt fokus på innovativ teknik och användarcentrerad design har Zound sedan starten 2008 lanserat en lång rad ikoniska och prisbelönta produkter. Zound har idag cirka 220 medarbetare och kontor i Stockholm, New York, Paris, Shenzhen och Hong Kong. 2018 uppgick omsättningen till 1,86 miljarder kronor.