Läkemedelsverket varnar för kvicksilver

Läkemedelsverket varnar för skador på njurar och nervsystem vid användning av hudkrämer. Det handlar om kvicksilverförgiftning, som även kan uppstå på grund av läckage från amalgamfyllningar. 

Kvicksilver finns i hudkrämer och nu varnas för användning av dessa produkter.  Läkemedelsverket säger att "kvicksilver lagras i kroppen och kan ge allvarliga skador på bland annat njurarna och nervsystemet".

Höga halter i hudkrämer
Krämerna kan innehålla så höga halter som 30 milligram kvicksilver per gram kräm och risken är stor att användaren drabbas av kvicksilverförgiftning. Även övriga familjen kan drabbas då kvicksilver förångas och sprids i luften. 

Om en personer använder 3 gram salva per dag innebär det exponering för 90 milligram kvicksilver. Det finns anledning att jämföra mängden som finns i folks amalgamfyllningar.

Amalgam  i tänderna avger också kvicksilver
Jämför detta med en normalstor amalgamfyllning som väger cirka 1,5 gram. Den består till hälften av kvicksilver, vilket innebär att innehållet är cirka 0,75 gram eller 750 milligram kvicksilver och två sådana 1,5 gram kvicksilver och så vidare.

Kvicksilver förångas ständigt från amalgamfyllningar och särskilt om varma drycker intas kan nivåerna nå betydligt över gränsvärdet som gäller för arbetsmiljön (0,02 mg/kbm).

Tandvårdsskadeförbundet har en Jerome kvicksilvermätare och vi kan konstatera att amalgam ofta ger nivåer omkring  gränsvärdet eller över beroende på hur många amalgamfyllningar man har.

Hänvisning till vården
Läkemedelsverket hänvisar oroliga personer till den allmänna hälso- och sjukvården. Vi kan dock konstatera att kompetensen gällande kvicksilver och dess förgiftningssymtom är låg.

Inte ens när personer som fått illamående, huvudvärk, värk i muskler och leder samt extrem trötthet strax efter bortborrande av en amalgamfyllning får de hjälp i vården med avgiftning.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har anledning att samarbeta för att öka kompetensen om kvicksilverförgiftning.

Till personlig berättelse och kontakt med vården

Ytterligare en upplevelse av kompetensbrist i vården

Till artikel i Läkemedelsvärlden

Till Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Subscribe