Sverige sticker ut i global rapport om trender på arbetsmarknaden

Report this content

Deels "State of Global Hiring Report" visar att den globala anställningstakten fortfarande ökar, trots högre uppsägningstakt och lägre ingångslöner.

Global Hiring-rapport från Deel Lab samlar data från över 260 000 kontrakt i 160 länder. Rapporten visar att globala anställningar ökade från januari till december 2022 i alla regioner, även om vissa regioner hade en högre andel uppsägningar och lägre genomsnittliga ingångslöner under det andra halvåret.

Viktiga trender värda att notera:

Sverige sticker ut

Sverige är det land där anställningstakten via Deel ökar mest i Europa

De företag som anställer flest svenskar kommer från Kanada, USA och Storbritannien

Över hälften av de svenskar som jobbar globalt via Deel är 90-talister.

De svenska företag som rekryterar globalt anställer primärt mjukvaruingenjörer.

"Vi märker en stor efterfrågan bland svenska företag på Deels tjänster", säger Daniel Eisenberg, Sverigechef på Deel. 

Nyrekryteringen fortsätter

Den globala rekryteringstrenden är fortfarande på uppåtgående och fortsatte att öka under hela året. 89 procent av alla kontrakt var distansroller.

Uppsägningar under andra halvåret 2022

Uppsägningarna ökade mot slutet av året. I januari 2022 låg uppsägningar bakom 28 procent av alla avslutade kontrakt, och i december ökade antalet till 42 procent. Anställda i Storbritannien, Mexiko, Spanien, Portugal och USA, och arbetare i mjukvaru-, produkt- och marknadsföringsroller, stod för den största procentuella ökningen av uppsägningar under 2022.

Ingångslönerna minskade

Mexiko, Nederländerna, USA, Nigeria och Argentina stod för de största nedgångarna i ingångslöner. Revisorer, kundsupport, konsult-, produkt- och designroller drabbades av de största löneminskningarna globalt.

Krypto mindre populärt

Den globala arbetsstyrkans intresse för att ta emot betalning i kryptovaluta har minskat något. Procentandelen av totala löneuttag i krypto var 4 procent i december 2022, en minskning från 5 procent under det första halvåret.

"Det som sticker ut i den här rapporten är att den globala anställningsmodellen blivit det föredragna alternativet för många organisationer i osäkra ekonomiska tider", säger Samuel Dahan, ordförande för Deel Lab.

"Vi noterar fascinerande mönster, som att USA blivit den hetaste marknaden för att anställa globalt."

Rapportmetodik

Deels rapportresultat sammanställer data från Deels över 260 000 anställningskontrakt, och över 15 000 kunder i mer än 160 länder, såväl som över 500 000 datapunkter från tredjepartskällor, som Microverse. Alla länder, delstater och städer i rapporten hade minst 50 anställningsavtal registrerade i december 2022. För betalningsdata har alla länder minst 100 uttag från arbetare i december 2022, och procentuella förändringar återspeglar nya kontrakt som undertecknats.

Om Deel

Deel är en hr-plattform för globala team som hjälper företag att förenkla alla aspekter av att hantera en internationell arbetsstyrka, från kultur och onboarding, till lokal lönehantering och compliance. Deel arbetar för frilansare och heltidsanställda i mer än 150 länder. För mer information, besök Deel.com.

Om Deel Lab for Global Employment

Deel Lab är Deels globala arbetsmarknadsforsknings- och policyenhet. I samarbete med Conflict Analytics Lab från Queen's University samlar labbet experter, teknik och data för att bidra till dagens diskussion kring framtiden för global arbetsmarknadspolitik. Om du vill veta mer, besök lab.deel.com.

För intervjuförfrågan eller fler svenska siffror: 
Johan Darin
Tel: 076-282 86 05
Mail: johan.darin@talecontent.se

Prenumerera

Media

Media