Discharge of own bonds

In relation to the upcoming maturity of BON 04 (ISIN: NO010635816) on 10 February 2017, Bonheur ASA (“the Company”) has today discharged NOK 219,500,000 of own bonds. Following the transaction, the Company owns 0 bonds in BON 04 and the outstanding amount in BON 04 is NOK 480,500,000.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe