Invitiation to presentation of Bonheur ASA 2 Quarter 2018 Results

In connection with the release of 2 Quarter 2018 results, a presentation will be held on Friday 13 July 2018 at 09:00 am at the Company's offices in Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Please register to Sissel Walum, e-mail sissel.walum@fredolsen.no or tel. +47 22 34 10 2

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe