Report and presentation for the second quarter 2018 and the first half year 2018 (correction)

Reference is made to the stock exchange announcements made earlier today 13 July 2018 regarding the publication of the report and presentation for the second quarter 2018 and the first half year 2018. Due to a mistake, the parent company accounts in the report were for the wrong period and have now been corrected. Also, some cash figures on page 6 in the presentation were wrong and have now been corrected. Enclosed is the corrected report and presentation.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.