Result of Bondholders' Meeting

Reference is made to the attached notice from a meeting of the bondholders held today of FRN Bonheur ASA Senior Unsecured Bond Issue 12/17 (“BON04”).

As will appear from the notice, the proposed resolution was approved by the bondholders represented for the bonds FRN Bonheur ASA Senior Unsecured Bond Issue 12/17.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.