Summons to Bondholders’ Meetings

Following the merger between Ganger Rolf ASA and Bonheur ASA, Nordic Trustee ASA has called for bondholders’ meetings for the bond issues “BON03”, “BON04”, “BON05” and “BON06” to be held on 8 July 2016 at 13:00 at the premises of Nordic Trustee ASA, Haakon VII’s gt 1, 0161 Oslo – 6th floor.

For full information, please see attachment.

About Us

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe

Documents & Links