Interim report Januari-September 2017

Ixat Intressenter AB (publ) (”Ixat” eller “Bolaget”) redovisar i dag sitt konsoliderade resultat för perioden januari-september 2017.  

Vd-kommentar:

”Tredje kvartalet var stabilt med en positiv försäljningsutveckling och förbättrat resultat med fortsatta investeringar inom IT och kvalitet. Vi ökade omsättningen med 8% och förbättrade EBITDA med 35% efter engångskostnader. Samtidigt präglades kvartalet av ett fortsatt omfattande omställningsarbete med IT-investeringar och integration av förvärv, som tynger ner verksamheten.”

Finansiella höjdpunkter för tredje kvartalet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 306 MSEK (1 215)
  • EBITDA före engångsposter uppgick till 60 MSEK (58)
  • EBITDA uppgick till 50 MSEK (37)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-6)
  • Resultatet före skatt uppgick till -32 MSEK (-29)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -56 MSEK (-25)

Rapporten finns tillgänglig på https://www.cabonline.com/en/ixat-intressenter/reports

För övrig information kontakta:

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel. +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel. +4670 426 4545

Denna information är sådan information som Ixat Intressenter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017.

Om Cabonline Group

Cabonline Group  är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6  miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. Ixat Intressenter AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Ixat Intressenter AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner. 

www.cabonline.com