Catena announces an increase in number of shares and votes

29 December 2017, 1.00 p.m. CET  

In accordance with a previous announcement, in December 2017, the number of shares and votes in Catena AB (publ) increased due to a directed new issue of shares which, on the authorization of the Annual General Meeting, was approved by the Board of Directors on 15 December 2017. The increased share capital was registered by the Swedish Companies Registration Office on 19 December 2017.

The total number of shares in Catena has increased by 1,678,017 shares and votes. On 29 December 2017, Catena’s registered share capital amounted to SEK 164,619,501.20 distributed between 37,413,523 shares. All shares are of the same class of shares and each share entitles the holder to one (1) vote at Catena’s General Meetings.

This information constitutes publication of an increase in the number of shares in accordance with Chapter 4. Section 9, first paragraph, of the Financial Instruments Trading Act (1991:980). The information was submitted for publication at the time stated above.

For further information, please contact 

Benny Thögersen, CEO, Tel. +46 (0)706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se   

Peter Andersson, Deputy CEO and CFO, Tel. +46 (0)730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se  

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 750,0 Mkr per 30 september 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Tags:

About Us

Catena owns, actively develops and manages efficient logistics properties in prime locations. The overriding objective is to show strong cash flow to enable stable development and dividends for shareholders. Catena AB is listed on the Nasdaq Stockholm exchange.