Konference for Tillidsvalgte i Rezidor hotelkæden

​Den 21- og 22. september 2010 har 28 faglige tillidsfolk som repræsenter de ansatte i Rezidor Hotelkæden i Island, Norge, Finland, Sverige, Estland, Letland, Østrig og Danmark været samlet på PAM`s konferencecenter i Petäys Resort, Finland.

Konferencens overordnede tema var at udvikle nye fælles strategier for samarbejdet mellem de faglige repræsentanter og repræsentanterne i Rezidor EWC, med henblik på at forbedre den sociale dialog mellem koncernledelsen og lønmodtagernes repræsentanter i Rezidor EWC.

Der var et ønske om at få aftaler med ledelsen der sikre at der kan vælges lønmodtagerrepræsentanter i EWC fra alle de lande som koncernen har hoteller i, uanset om der er tale om hoteller der drives af selskabet eller det er Managementaftaler og Franchising aftaler.

Det er en målsætning at få aftaler med koncernledelsen om større social ansvarlighed, formålet er at sikre de ansatte en bedre jobsikkerhed, det kan fx ske gennem aftaler der begrænser omfanget af outsourcing og anvendelse af vikaransatte. Der skal arbejdes for at der tilbydes flere fuldtidsstillinger og sikre helårsjob fx ved at tilbyde de ansatte efter- og videreuddannelser i lavsæsonen.

Det er det tillidsvalgtes målsætning at der via dette strategiske samarbejde med ledelse kan udvikles en virksomhedskultur der kan fastholde de ansatte og kunne tiltrække ny arbejdskraft.