Årsregnskap 2012 DOF ASA

Vedlagt følger DOF ASA sin styregodkjente årsrapport for år 2012.

Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside; www.dof.no.

Kontaktperson:

CEO Mons Aase, Tlf. +47 91 66 10 12
CFO Hilde Drønen, Tlf + 47 91 66 10 09

Contacts

  • DOF ASA

Subscribe

Documents & Links