Eltel’s Nomination Committee proposes JoakimOlsson as new Board member

The Nomination Committee of Eltel has resolved
to propose Joakim Olsson as new member of the Board of Directors effective, at
the latest, as of the company’s next Annual General Meeting (AGM). Given this,
the Chairman of the Board of Directors has notified the Nomination Committee
that he intends to propose to co-opt Joakim Olsson to the Board of Directors
until Joakim Olsson has been duly elected as member of the Board of Directors.
In addition, the Nomination Committee has resolved to propose re-election of
all current ordinary members of the Board of Directors at the company’s next
AGM. The current ordinary members of the Board of Directors are Ulf Mattsson
(Chairman), Håkan Dahlström, Gunilla Fransson, Ulf Lundahl, Markku Moilanen,
Mikael Moll and Hans von Uthmann.

Joakim Olsson, born 1965, currently serves as Chairman of the Board in Ovako Group and Seves Group, and as board member of FläktGroup. Previous positions include, among others, the assignments as Board member in Semcon and Concentric, and as President and CEO of SAG Group and Haldex AB.

Eltel’s Nomination Committee has the following members:

  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.á.r.l.
  • Joakim Rubin, Zeres Capital
  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy and Riikantorppa Oy
  • Per Colleen, the Fourth Swedish National Pension Fund (AP4)

The Nomination Committee members represent 49.25% of the votes in the company.

For more information, please contact:

Erik Malmberg

Chairman of the Nomination Committee

Tel: +46 8 50 55 96 00

Erik Malmberg

Chairman of the Nomination Committee

Tel: +46 8 50 55 96 00

 

Om Eltel AB
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

About Us

Eltel is a leading Northern European provider of technical services for critical infrastructure networks – Infranets – in the segments of Power, Communication and Other, with operations throughout the Nordics, Poland and Germany. Eltel provides a broad and integrated range of services, spanning from maintenance and upgrade services to project deliveries. Eltel has a diverse contract portfolio and a growing customer base of large network owners. In 2017, Eltel's net sales amounted to EUR 1.3 billion. The current number of employees is approximately 7,500. Since 2015, Eltel AB is listed on Nasdaq Stockholm.

Subscribe

Documents & Links