Aktia Pankki Oyj ottaa käyttöön kaksi uutta kannusteohjelmaa konsernin avainhenkilöille

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
   
29.1.2014 klo 09.00

 

AKTIA PANKKI OYJ OTTAA KÄYTTÖÖN KAKSI UUTTA KANNUSTEOHJELMAA KONSERNIN AVAINHENKILÖILLE

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kaksi uutta osakeperusteista kannusteohjelmaa Aktia-konsernin avainhenkilöille, Osakeperusteisen kannusteohjelman 2014–2016 ja Osakeomistusohjelman 2014.

Molempien ohjelmien tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin strategiaa, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, kasvattaa yhtiön arvoa sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset, Aktian osakkeiden omistamiseen perustuvat kannusteohjelmat.

Osakeperusteinen kannusteohjelma 2014-2016

Osakeperusteinen kannusteohjelma 2014–2016 on jatkoa Aktian osakeperusteiselle kannusteohjelmalle 2011–2013. Ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2014–2015, 2015–2016 ja 2016–2017. Palkkio koostuu osittain yhtiön A-osakkeista ja osittain rahaosuudesta, jolla katetaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Ansaintajakson 2014–2015 ansaintakriteerit ovat Aktia-konsernin kumulatiivisen oikaistun oman pääoman kehitys 1.1.2014–31.12.2015 (NAV) (paino 50 %) sekä konsernin yhteenlaskettu palkkio- ja vakuutusnetto 1.1.2014–31.12.2015 (paino 50 %).

Kunkin ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan neljässä erässä ansaintajakson päätyttyä noin kolmen vuoden aikana. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta avainhenkilölle, joka palkkion maksuhetkellä ei enää ole työ- tai toimisuhteessa Aktia-konserniin. Kaikki saadut osakkeet tulee omistaa vuoden ajan, ja tämän jälkeen puolet osakkeista, kunnes henkilön omistuksessa on Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeita hänen kiinteää vuosipalkkaansa vastaava määrä.

Osakeperusteisen kannusteohjelman 2014–2016 kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 13 avainhenkilöä, mm. toimitusjohtaja ja konsernijohdon jäsenet. Ohjelman kautta saatava palkkio voi olla yhteensä enintään 400 000 Aktia Pankki Oyj:n A-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Osakeomistusohjelma 2014

Osakeomistusohjelma tarjoaa Aktian avainhenkilöille mahdollisuuden saada Aktia A-osakkeita palkkiona Aktia A-osakkeiden ostamisesta omilla varoilla. Palkkio maksetaan avainhenkilöille noin kolmen vuoden kuluttua ja palkkio koostuu sekä osakkeista että rahaosuudesta. Palkkion maksaminen edellyttää, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde jatkuu palkkion maksuhetkellä.

Osakeomistusohjelman 2014 kohderyhmälle suositellaan, että he omistavat suuren osan ohjelman kautta saamistaan osakkeista niin kauan kuin heidän työsuhteensa Aktia Pankki Oyj:hin jatkuu tai kunnes henkilö omistaa Aktia A-osakkeita kiinteää vuosipalkkaansa vastaavan määrän.

Osakeomistusohjelman 2014 kohderyhmä koostuu tällä hetkellä 23 avainhenkilöstä.  Ohjelman kautta saatava palkkio voi olla yhteensä enintään 90 000 Aktia A-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

 

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren, puh. 040 522 4648

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Tilaa