BKT ei kerro koko totuutta: elämänlaatu on Suomessa maailman parasta

Suomella on koko maailman parhaimmat lähtökohdat kestävään kasvuun tuoreen Social Progress Index (SPI) 2016 -tutkimuksen mukaan. Suomi nousi maailman parhaaksi maaksi mitattaessa valtion kykyä vastata väestön sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja elinympäristöön liittyviin tarpeisiin. Viime vuonna Suomi oli sijalla seitsemän. Toisen sijan sai tänä vuonna Kanada ja kolmannen Tanska.

Suomen erityisiä vahvuuksia tutkimuksen mukaan ovat perusterveydenhuolto, alhainen korruptio, yksilön oikeudet sekä tiedonsaanti ja sananvapaus. Eniten kehitettävää Suomella on muihin teollisuusmaihin verrattuna suvaitsevaisuudessa maahanmuuttajia kohtaan, itsemurhaluvuissa ja hieman yllättäen sukupuolten tasa-arvoisuudessa toisen asteen koulutuksessa.

”Tämä on hieno uutinen ja vahva viesti koko Suomelle. Taloudellisen kasvun hitaudesta huolimatta hyvinvointi on maassamme maailmanhuippua. Tulevaisuuden kestävä kasvu kuitenkin edellyttää, että huomioimme päätöksenteossa moninaiset, bruttokansantuotteen ulottumattomissa olevat ongelmat ja käytämme monipuolista mittaamista päätöksenteon tueksi. Vain oikeat mittarit johtavat oikeanlaisiin päätöksiin niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Ratkaisuihin tarvitaan koko yhteiskunnan poikkileikkaavaa yhteistyötä”, sanoo Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen.

Social Progress Index vertailee yhteiskunnan ensisijaisen tärkeitä kehitysalueita kussakin maassa. BKT:ta täydentävät kehitysmittarit rakentavat parhaimmillaan uusiin ratkaisumalleihin tähtäävää keskustelua sekä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille.

”Merkittävä osa uusista innovaatioista ja kasvusta Suomessa tulee ratkaisujen tarjoamisesta kestävän kehityksen ongelmiin. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi koulutusvientiä, cleantech- ja kiertotalousratkaisuja sekä hyvinvointia lisäävien digitaalisten palveluiden kehittämistä. SPI:n kaltaisissa mittareissa menestyminen tukee Suomen mainetta kestävän hyvinvoinnin kärkimaana, mikä kannattaa hyödyntää entistä paremmin suomalaisten kestävän hyvinvoinnin tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa”, sanoo yritysvastuupalveluista vastaava Riikka Poukka.

”Tuloksissa yllätti, miten vahvasti suomalaisten nuorten miesten putoaminen peruskoulun jälkeen opintojen tieltä näkyy Suomen kehityskohteena muihin teollisuusmaihin verrattuna”, kommentoi johtava konsultti Vesa Silfver. Naisia on toisen asteen opinnoissa 9 % miehiä enemmän, kun teollisuusmaista vain Ruotsissa ja Belgiassa nuorten miesten osuus on heikentynyt rajuimmin. ”Työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja kaikkia nuoria tulisi motivoida kehittämään osaamistaan jatkuvasti, jotta pysymme kansainvälisesti kilpailukykyisinä”, Silfver jatkaa.

The Social Progress Index -menetelmän on kehittänyt professori Michael Porter yhteistyössä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT), Deloitten ja alan johtavien kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Indeksin arvioinnit perustuvat yli 50 erilliseen mittariin. Tutkimus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, jolloin arviossa oli mukana 50 maata. Tänä vuonna indeksissä listattiin 133 maata kattaen 99 % maailman väestöstä. Suomi on mukana kolmatta kertaa.

Kymmenen parhaiten sijoittunutta maata:
1. Suomi
2. Kanada
3. Tanska
4. Australia
5. Sveitsi
6. Ruotsi
7. Norja
8. Hollanti
9. Iso-Britannia
10. Uusi-Seelanti

Lisätietoja:

Tomi Pitkänen
Toimitusjohtaja
tomi.pitkanen@deloitte.fi

Riikka Poukka
Päällikkö, yritysvastuupalvelut
riikka.poukka@deloitte.fi

Vesa Silfver
Johtava konsultti, julkinen sektori
vesa.silfver@deloitte.fi

Tutkimustulokset luettavissa osoitteessa: http://www.socialprogressimperative.org/publication/

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Toimimme yli 150 maassa ja palvelemme asiakkaitamme tilintarkastukseen, verotukseen, liikkeenjohdon konsultointiin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Deloitten kansainvälisen verkoston ja vahvan paikallisen osaamisen ansiosta tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ratkaisuja ja autamme heitä menestymään. Suomessa deloittelaisia on 450 ja maailmanlaajuisesti yli 225 000.

www.deloitte.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Toimimme yli 150 maassa ja palvelemme asiakkaitamme tilintarkastukseen, verotukseen, liikkeenjohdon konsultointiin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Deloitten kansainvälisen verkoston ja vahvan paikallisen osaamisen ansiosta tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ratkaisujaja autamme heitä menestymään. Suomessa meitä deloittelaisia on 500 ja maailmanlaajuisesti n. 286 000.

Tilaa

Pikafaktat

The Social Progress Index -menetelmän on kehittänyt professori Michael Porter yhteistyössä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT), Deloitten ja alan johtavien kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Indeksin arvioinnit perustuvat yli 50 erilliseen mittariin. Tänä vuonna indeksissä listattiin 133 maata kattaen 99 % maailman väestöstä.
Tweettaa

Lainaukset

Taloudellisen kasvun hitaudesta huolimatta hyvinvointi on maassamme maailmanhuippua.
Tomi Pitkänen
SPI:n kaltaisissa mittareissa menestyminen tukee Suomen mainetta kestävän hyvinvoinnin kärkimaana.
Riikka Poukka
Työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja kaikkia nuoria tulisi motivoida kehittämään osaamistaan jatkuvasti.
Vesa Silfver